Ինչպես և ինչու փոխվեցին հնադարյան մարդկանց աշխատանքի գործիքները և կյանքը

Մարդը կենդանական աշխարհից առանձնանալու ժամանակներից անցել են շատ հարյուր հազարամյակներ: Տասնյակ հազարավոր մարդկային սերունդներ են իրար հաջորդել: Յուրաքանչյուր սերունդ յուրացրել